LAVRIENTIEV, Michail A.

Członek zagraniczny PAN od 1970 roku, ZSRR

(1900-1980)

Specjalność naukowa:
matematyka