LE GOFF, Jacques

Członek zagraniczny PAN od 1991 roku, Francja

(1924-2014)

Specjalność naukowa:
historia średniowiecza