LEE, Ernest B.

Członek zagraniczny PAN od 2000 roku, USA

(1932-2005)

Specjalność naukowa:
automatyka