LEHN, Jean-Marie

Członek zagraniczny PAN od 1991, Francja

ur. 1939
specjalność naukowa: chemia supramolekularna