LEMAŃCZYK, Mariusz

Członek korespondent od 2022 roku

Mariusz LEMAŃCZYK

ur. 3 lutego 1958 roku
Profesor, Uniwerytet Mikołaja Kopernika

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)