LEONARD, Nelson

Członek zagraniczny PAN od 1977 roku, USA

(1916-2006)

Specjalność naukowa:
chemia organiczna, biochemia