LEŚNODORSKI, Bogusław

Członek korespondent PAN od 1973 roku

(1914-1985)

Specjalność naukowa:
historia państwa i prawa polskiego