ŁĘTOWSKA, Ewa

Członek korespondent od 1997 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Ewa ŁĘTOWSKA

ur. 22 marca 1940 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki prawne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)