LEWANDOWSKA, Małgorzata

Członek korespondent od 2020 roku

Małgorzata LEWANDOWSKA

ur. 15 listopada 1968 roku
Profesor, Politechnika Warszawska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria materiałowa

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)