LEWARTOWSKI, Bohdan

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Bohdan LEWARTOWSKI

(1929-2024)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)