LIEBERT, Adam

Członek korespondent od 2020 roku

Adam LIEBERT

ur. 13 grudnia 1966 roku
Profesor, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria biomedyczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2023-2026, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2023-2026