LIMON, Janusz

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Janusz LIMON

ur. 8 listopada 1946 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2018; Prezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2015-2018; Wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2011-2014