LIMON, Jerzy

Członek korespondent PAN od 2016 roku

(1950-2021)

Specjalność naukowa:
literaturoznawstwo, teatrologia, historia dramatu i teatru, szczególnie epoki renesansu, szekspirologia