LIPA, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1998 roku, członek rzeczywisty PAN od 2010 roku

(1932-2021)

Specjalność naukowa:
ochrona roślin; biologiczne i ekologiczne metody zwalczania agrofagów; protozoologia; patologia bezkręgowców; kwarantannowe i inwazyjne agrofagi