LIPKOWSKI, Janusz

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Janusz LIPKOWSKI

ur. 3 lutego 1943 roku
Profesor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2003-2006; Członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2014; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w kadencji 2011-2014