LIS, Jerzy

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Jerzy LIS

ur. 29 października 1954 roku
Profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria materiałowa

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)