LITWINISZYN, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1956 roku, członek rzeczywisty PAN od 1966 roku

(1914-2000)

Specjalność naukowa:
mechanika stosowana

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1978-1989; członek Prezydium PAN w latach 1969-1977 ; Przewodniczacy Oddziału PAN w Krakowie w latach 1981-1989; Sekretarz Oddziału PAN w Krakowie w latach 1957-1959 i 1969-1977