LOBANOV, Pavel P.

Członek zagraniczny PAN od 1970 roku, ZSRR

(1902-1984)

Specjalność naukowa:
ekonomika i organizacja rolnictwa