LORKIEWICZ, Zbigniew

Członek korespondent PAN od 1979 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1923-2001)

Specjalność naukowa:
genetyka bakterii

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1999-2002; Prezes Oddziału PAN w Lublinie w latach 1997-2002