ŁUCZAK, Tomasz

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Tomasz ŁUCZAK

ur. 13 marca 1963 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)