ŁUKASZEWICZ, Leon

Członek korespondent PAN od 1976 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1923-2013)

Specjalność naukowa:
informatyka, konstrukcja i oprogramowanie komputerów