LUNDKVIST, Sven

Członek zagraniczny PAN od 1994 roku, Szwecja

(1927-2017)

Specjalność naukowa:
historia