ŁUSZCZYŃSKA, Aleksandra

Członek korespondent od 2022 roku

Aleksandra ŁUSZCZYŃSKA

ur. 10 lutego 1971 roku
Profesor, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: psychologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
<a href=http://bw.swps.edu.pl/info/author/IMPORT-PERSON-00002688/Person%2Bprofile%2B%25E2%2580%2593%2BAleksandra%2B%25C5%2581uszczy%25C5%2584ska%2B%25E2%2580%2593%2BSWPS%2BUniversity%2Bof%2BSocial%2BSciences%2Band%2BHumanities?tab=main