MACIEJNY, Adolf

Członek korespondent PAN od 1998 roku

(1932-2011)

Specjalność naukowa:
nauka o materiałach i inżynieria materiałowa

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes Oddziału PAN w Katowicach w latach 2003-2010