MAJOR, Bogusław

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Bogusław MAJOR

ur. 30 lipca 1945 roku
Profesor, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria materiałowa

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)