MĄKOSZA, Mieczysław

Członek korespondent od 1986 roku, członek rzeczywisty od 1992 roku

Mieczysław MĄKOSZA

ur. 16 listopada 1934 roku
Profesor, Instytut Chemii Organicznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w latach 1999-2002


<