MALEPSZY, Stefan

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Stefan MALEPSZY

ur. 30 sierpnia 1947 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2015-2017; Członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2014; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2011-2014