MALICKI, Leszek

Członek korespondent PAN od 1994 roku

(1933-2003)

Specjalność naukowa:
uprawa roli i roślin, doświadczalnictwo rolnicze

Funkcje w strukturach PAN:
Prezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2003-20010; Zastępca Przewodniczacego i Sekretarz naukowy Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1996-1998; Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie w latach 1999-2006