MALINOWSKI, Krzysztof

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Krzysztof MALINOWSKI

ur. 13 grudnia 1948 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2018; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2015-2018