MALINOWSKI, Michał

Członek korespondent od 2022 roku

Michał MALINOWSKI

ur. 22 października 1954 roku
Profesor, Politechnika Warszawska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)