MALINOWSKI, Szymon P.

Członek korespondent od 2020 roku

Szymon P. MALINOWSKI

ur. 28 października 1957 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)