MALLIANI, Alberto

Członek zagraniczny PAN od 2000 roku, Włochy

(1935-2006)

Specjalność naukowa:
medycyna wewnętrzna