MANIEWSKI, Roman

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Roman MANIEWSKI

ur. 31 lipca 1938 roku
Profesor, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria biomedyczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)