MAŃKA, Małgorzata

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Małgorzata MAŃKA

ur. 15 stycznia 1951 roku
Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: nauki leśne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)