MARCHLEWSKI, Teodor

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1899-1962)

Specjalność naukowa:
ewolucjonizm i genetyka zwierzat

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1952-1957