MARCINIAK, Arkadiusz

Członek korespondent od 2020 roku

Arkadiusz MARCINIAK

ur. 27 stycznia 1964 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: archeologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)