MARCINIEC, Bogdan

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Bogdan MARCINIEC

ur. 4 lutego 1941 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2010