MARCINOWSKI, Ryszard

Członek korespondent PAN od 2004 roku

(1946-2010)

Specjalność naukowa:
geologia, paleontologia

Funkcje w strukturach PAN:
Zastępca Przewodniczacego Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych w kadencji 2003-2010