MARECKI, Jacek

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2004 roku

Jacek MARECKI

ur. 11 marca 1930 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2010