MARKL, Hubert

Członek zagraniczny PAN od 2000 roku, Niemcy

(1938-2015)

Specjalność naukowa:
biologia, zoologia