MARODY, Mirosława

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Mirosława MARODY

ur. 11 kwietnia 1947 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki socjologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2011-2014