MARYNOWSKI, Leszek

Członek korespondent od 2020 roku

Leszek MARYNOWSKI

ur. 22 marca 1967 roku
Profesor, Uniwersytet Śląski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)