MASLOV, Michail S.

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, ZSRR

(1885-1961)

Specjalność naukowa:
pediatria