MAYDELL, Bernd von

Członek zagraniczny PAN od 2000 roku, Niemcy

(1934-2018)

Specjalność naukowa:
prawo