MAZUR-MARZEC, Hanna Jurata

Członek korespondent od 2022 roku

Hanna Jurata MAZUR-MARZEC

ur. 11 grudnia 1956 roku
Profesor, Uniwersytet Gdański

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)