MAZUR, Stanisław

Członek korespondent od 2020 roku

Stanisław MAZUR

ur. 7 stycznia 1961 roku
Profesor, Instytut Nauk Geologicznych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Sekretarz naukowy PAN w latach 1952-1954; członek Prezydium PAN w latach 1955-1957