MAZUR, Stanisław

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1905-1981)

Specjalność naukowa:
matematyka

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz naukowy PAN w latach 1952-1954; członek Prezydium PAN w latach 1955-1957