MEJOR, Marek

Członek korespondent od 2020 roku

Marek MEJOR

ur. 1 października 1950 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: nauki o kulturze i religii

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)