MELENTIEV, Lev A.

Członek zagraniczny PAN od 1985 roku, ZSRR

(1908-1986)

Specjalność naukowa:
energetyka