METTENLEITER, Thomas Ch.

Członek zagraniczny PAN od 2009, Niemcy

ur. 1957
specjalność naukowa: wirusologia weterynaryjna